Politechnika Gdańska Wydział Architektury

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek    900 – 1200

wtorek              1000 – 1200

środa                 900 – 1200     

czwartek          1000 – 1200

piątek                1000 – 1200

Godziny przyjęć prodziekan do spraw studenckich:

poniedziałek    1000 – 1200

czwartek         1000 – 1200

Dziekanat – studia I stopnia

- pokój 314 w Gmachu Głównym PG,  Plan sytuacyjny znajduje sie tutaj  e-mail dz-stud@pg.gda.pl

Dziekanat I stopnia:

mgr Wiesława Waksmundzka
  -   sprawy studentów 3 i 4 roku studia I stopnia, kierunek Architektura,
  -   sprawy studentów kierunku Gospodarka przestrzenna studia I stopnia,
tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63,                                   e-mail: waksmund@pg.edu.pl    

mgr Grzegorz Markowski
  - sprawy studentów 1 i 2 roku studia I stopnia, kierunek Architektura,
tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63,                                  e-mail: grzmarko@pg.edu.pl

 

Pracownicy dziekanatu:

Zofia Bołtakis –  specjalista, Kierownik Dziekanatu, Zaświadczenia do celów emerytalnych, rezerwacje sal - e-mail: zobol@pg.gda.pl , tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63

mgr Wiesława Waksmundzka - samodzielny referent- sprawy studentów 3 i 4 roku studia I stopnia, kierunek architektura, sprawy studentów kierunku Gospodarka przestrzenna studia I stopnia, stypendia
tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63                   e-mail: waksmund@pg.edu.pl    

mgr Ilona Dąbrowska - samodzielny referent- sprawy studentów 3 i 4 roku studia I stopnia, kierunek architektura, sprawy studentów kierunku Gospodarka przestrzenna studia I stopnia, stypendia (przebywa na urlopie macierzyńskim)
tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63

mgr Grzegorz Markowski - starszy referent- sprawy studentów 1 i 2 roku studia I stopnia, kierunek architektura,
e-mail: grzmarko@pg.edu.pl tel.: (58) 347-22-02; fax: (58) 348-61-63

mgr Aleksandra Zdanowicz  – specjalista  – sprawy studentów studiów II stopnia
e-mail: alezdano@pg.edu.pl pok. 313 Gmach Główny PG, tel.: (58) 348-62-54, fax. (+48)58 348 61 63

mgr Małgorzata Bogdanowicz – specjalista - obsługa studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS +, obsługa studentów II st. w języku angielskim
e-mail: malbogda@pg.edu.pl e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl pok.313 Gmach Główny PG, tel. (+48)58 348 63 83, fax. (+48)58 348 61 63

 

 

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr Małgorzata Bogdanowicz – specjalista - obsługa studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS +, obsługa studentów II st. w języku angielskim, CEEPUS,PARTNER COUNTRIES
e-mail: malbogda@pg.edu.pl
e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl
pok.313 Gmach Główny PG
tel. (+48)58 348 63 83, fax. (+48)58 348 61 63

Koordynator programu Erasmus:
dr inż. arch. Justyna Borucka
e-mail: jborucka@pg.edu.pl
tel. (58) 347 19 44
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
e-mail: bmacik@pg.edu.pl
tel. (58) 347 21 82

 

Jak do nas dojechać:

Z Gdańska Głównego można dojechać Aleją Zwyciestwa, zawracając  za Operą Bałtycką (Opera znajduje się po prawej stronie Al. Zwyciestwa), a następnie skręcić w prawo w ulice G. Narutowicza, przed pasami na wysokości przystanku tramwajowego. Zobacz: mapa Gdańska na stronie www.trojmiasto.pl

Z Gdańska Głównego można również dojechać kolejką SKM. Należy wysiąść na przystanku "Gdańsk Politechnika". Rozkład jazdy SKM znajduje się na stronie www.trojmiasto.pl Można też dojechać tramwajem nr 2 lub 13 (wysiadając na przystanku "Opera Bałtycka") oraz 6 lub 12 (wysiadając na przystanku "Politechnika"). Rozkład jazdy ZKM znajduje się na stronie www.skm.pkp.pl