Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 

28.03.2018 godz. 10:00 sala 312a GG

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
04.04.2018 

WSZELKIE PYTANIA:
bmacik@pg.edu.pl 

więcej informacji o projekcie na stronie HCU

oraz w plikach zamieszczonych poniżej:

prezentacja.pdf
poster.pdf
flyer.pdf
short paper.pdf

 

Interfaces in the Built Environment.
Bridging Technology and Culture in the Baltic Sea Region

Symposium at the HafenCity University, Monday 16 April 2018
CALL for ABSTRACTS / PAPERS

For more information click HERE. 

BeInterBaltic - Intersections in built environment: promoting interdisciplinary higher education in the Baltic Sea Region

Powiązania w środowisku zbudowanym: promowanie interdyscyplinarnego kształcenia wyższego w regionie Morza Bałtyckiego

 

Uczestnicy:

Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark (Dania)
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (Norwegia)
Royal Academy of Fine Arts Copenhagen, Denmark  (Dania)
Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden (Szwecja)
Tallinn Technical University, Tallinn, Estonia (Estonia)
Aalto University, Helsinki, Finland (Finlandia)

 

Założenia:

Zmieniające się technologie, formy pracy i rynki stają się uwarunkowaniami, w których działają zawody związane z tworzeniem środowiska zbudowanego (inżynierowie, architekci, urbaniści, etc.). Pojawia sie konieczność niestandardowego myślenia, aby móc budować zakres kompetencji pozwalający rozwiązywać złożone problemy, a także rozumieć zagadnienia o złożonej strukturze. By sprostać tym wymaganiom, edukacja i praktyka powinny wspierać rozwijanie interdyscyplinarnych zdolności i promować innowacyjne podejście w sferze partycypacji. Celem projektu jest rozwijanie i testowanie innowacyjnych metod i form pracy na styku różnych dyscyplin w środowisku zbudowanym w celu wzmocnienia interdyscyplinarnych kompetencji pośród zaangażowanych aktorów. Ponadto, międzynarodowa współpraca studentów, naukowców, profesorów i nauczycieli akademickich będzie wspierać umiejętność podejmowania wyzwań międzykulturowych. Łączyć różne ujęcia, dyscypliny i zakresy badań, a także różne sposoby i tradycje nauczania skupione wokół Morza Bałtyckiego.

 

Główny cel projektu:

Wzmocnienie partnerstwa pomiędzy uczestniczącymi uczelniami w Regionie Morza Bałtyckiego służyć ma stworzeniu nowych metod nauczania i formatów edukacyjnych dotyczących środowiska zbudowanego, aby wyposażyć studentów w zakres interdyscyplinarnych i miedzykulturowych kompetencji i zdolności wymaganych w rozwiązywaniu złożonych problemów w wielokulturowym społeczeństwie. Projekt wspiera instytucje związane z kształceniem wyższym uczestniczące w tym projekcie w celu wdrażania koniecznych reform związanych z przyjętą w 2011 roku EU Modernisation Agenda.

 

Grupy docelowe:

Studenci I i II stopnia oraz studenci studiów doktoranckich, naukowcy, nauczyciele akademiccy i profesorowie uczestniczących instytucji. Ponadto w projekt zaangażowane będą też podmioty pozauniwersyteckie w celu wypełnienia luki pomiędzy teoria i praktyką.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony Politechniki Gdańskiej:

dr inż. arch. Bartosz Macikowski WAPG - kierownik projektu - bmacik@pg.gda.pl

dr inż. arch. Justyna Borucka WAPG - wykonawca projektu - jborucka@pg.gda.pl

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska WAPG - wykonawca projektu - dzaluska@pg.gda.pl

mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz WAPG - wykonawca projektu - k.urbanowicz@pg.gda.pl

 

english version/więcej informacji o projekcie