PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

NAZWA KIERUNKU: ARCHITEKTURA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJE DRUGIEGO STOPNIA

 

Aktualne programy kształcenia na kierunku architektura:  Biuletyn Informacji Publicznej