Antoni Taraszkiewicz

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w 1983 roku. Stopień naukowy doktora nadany w 1995 roku. Doktor habilitowany w 2006 roku. Rok później mianowany na profesora nadzwyczajnego. W 2016 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Architekt. Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1983 roku.

W latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Od 2007 roku pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury PG.

Od 2008 jest członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej.

Od 1084 r. jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Wybrzeże w Gdańsku, gdzie w latach 2000-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Twórczości Architektonicznej.

Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, gdzie w latach 2002 – 2003 pracował w Sekcji Etyki Zawodowej.

Od 2003 roku jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku, w której od roku 2014 pełni funkcję przewodniczącego.
Od 2014 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Współzałożyciel i współwłaściciel działającej od 1989 roku gdańskiej pracowni projektowej FORT Sp. z o.o.

Autor licznych publikacji naukowych, m.in.:

Taraszkiewicz A. (2004): Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji: na przykładzie Trójmiasta, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. Monografia wyróżniona przez Ministra Budownictwa.

Taraszkiewicz A. (2013): Research by design w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Autor i współautor projektów architektonicznych, mi.in

 • Budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej (2016);
 • Modernizacji hallu głównego i Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej (2015);
 • Zespołu mieszkaniowego „Młoda Oliwa” w Gdańsku-Oliwie (2014);
 • Budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (2014);
 • Osiedla mieszkaniowego „Trzy Kolory” w Gdańsku (2012);
 • Budynku „B” Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej (2012);
 • Osiedla mieszkaniowego „City Park” w Gdańsku (2010);
 • Zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kwartał Kamienic przy ul. Szerokiej w Gdańsku (2008);
 • Kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Elblągu (2008);
 • Kościoła parafialnego p.w. Św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu (2008);
 • Zespołu mieszkaniowego z hotelem „Nowy Spichlerz” w Gdańsku (2007);
 • Osiedla mieszkaniowego „Nad potokiem” (2001);
 • Koscioła p.w. Św. Józefa w Gdańku-Przymorze (1993).

Nagrody i wyróżnienia w konkursach architektonicznych:

 • I nagroda w konkursie na projekt budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej (2015);
 • I nagroda w konkursie na projekt budynku „B” Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej (2012);
 • Wyróżnienie w konkursie na projekt budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska (2012);
 • I nagroda w konkursie na Europejskie Centrum Solidarności (2007);
 • Wyróżnienie w konkursie na projekt przebudowy i modernizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku (2008);
 • I nagroda w konkursie na projekt Gdańskiego Centrum Handlowego "Manhattan" (2001);
 • I nagroda w konkursie na zagospodarowanie rejonu Dworca Głównego w Gdańsku (1996);
 • I nagroda w konkursie SARP na projekt przebudowy kościołą Św. Antoniego w Gdyni-Wzgórze Św. Maksymiliana (1988).

Wyróżnienie Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej za pracę habilitacyjną pt. „Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta”, Warszawa, 2007.

Wyróżnienie w konkursie SARP „Nagroda Roku 2003” w kategorii użyteczność publiczna, Warszawa, 2004.

Nagroda Główna w konkursie „Życie w architekturze” – edycja gdańska w kategorii budynków wielorodzinnych, Warszawa, 1999.

Wyróżnienie z konkursie „Polski Cement w Architekturze za najlepszy budynek zrealizowany w technologii żelbetowej, Warszawa, 1999.

Stypendysta Nagrody Artystycznej im. Stanisława Wyspiańskiego – nagrody Szefa Urzędu Rady Ministrów w 1993.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).