ROZLICZENIE SESJI

ROZLICZENIA STUDENTÓW DOKONUJE SIĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE

STANU WPISÓW W SYSTEMIE MOJA PG PO ZAKOŃCZENIU SESJI POPRAWKOWEJ (19.09.2017)

 

OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ DŁUG PUNKTOWY OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ

W DZIEKANACIE WNIOSEK O REJESTRACJĘ /W TERMINIE DO DNIA

02.10.2017 /poniedziałek/

Potwierdzenie zaliczenia cząstkowego powinno być złożone w dziekanacie w terminie dziesięciu dni od rozpoczęcia semestru /druk do pobrania na stronie WA PG/