Harmonogram sesji egzaminacyjnej - lato 2016-17

poprawki u prof. Lorensa z:
1) GP, II st., I sem. Kompleksowe planowanie rozwoju miast;
2) Arch, II st., I sem. Theory of urban design;
3) Arch, II st., I sem. Teoria urbanistyki - obszary problemowe;
4) Arch, I st., IV sem. Projektowanie urbanistyczne;
odbędą się 18/09 o godz. 10 w s. 352.

 

(aktualizacja z dnia 06.09.2017)

sesja poprawkowa_GP_Harmonogram sesji-lato 2016-17.pdf