Technikalia - dzień rektorski

Informacja o technikaliach:

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/trwaja-technikalia-2019-

 

W związku z organizacją Technikaliów 10 maja ustanowiony został dniem rektorskim.