STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO - ZIMOWEGO

STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO - ZIMOWEGO

 

ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH –

 

  • DO 30 WRZEŚNIA NA STUDIACH MAGISTERSKICH KOŃCZĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE LETNIM
  • DO 30 KWIETNIA NA STUDIACH MAGISTERSKICH KOŃCZĄCYCH SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

NA STRONIE (zakładka dyplom) ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY NOWE PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI