Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

XVI EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. PROF. ROMUALDA SZCZĘSNEGO

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2016. 

Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa.

Harmonogram XVI edycji Konkursu
do 30.04.2017 Termin zgłaszania prac i nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa
12.06.2017 Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień.
do 20.06.2017 Przedstawienie przez Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
do 15.07.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
październik 2017

Wręczenie nagrody i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Gdańskiej.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym regulamin Konkursu, dostępne są na stronie PPNT Gdynia