Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

WARSZTATY STUDENCKIE

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące kursu organizowanego przez WA PG.

Ma on formę bloku seminarium i warsztatów poświęconych przestrzeniom publicznym, doświadczaniu miasta oraz interwencjom w przestrzenie publiczne miasta,we współpracy z Galerią Miejską w Gdańsku jako wstępna część i uzupełniona projektu Bank Inspiracji w ramach programu GGM Grassomania 10.

Opiekunami warsztatów są dr inż. arch. Justyna Borucka
i dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska