Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Szanowni Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich!

Szanowni Absolwenci studiów inżynierskich, kier. Architektura i Gospodarka Przestrzenna
Z przyjemnością informujemy, że dnia 13 marca 2018 o godz. 12.00 na Dziedzińcu im. D. Fahrenheita odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów dla wszystkich Absolwentów, którzy ukończyli studia  inżynierskie na WA PG w 2018r. 
Naszą wydziałową uroczystość zaszczyci swoją obecnością JM Rektor PG, który osobiście złoży Państwu gratulacje.
Do dnia 9 marca 2018 do godz. 12.00 należy zgłosić się – koniecznie – do dziekanatu celem załatwienia formalności związanych z ukończeniem studiów, w tym dostarczenia uzupełnionej Karty obiegowej . /karta obiegowa do pobrania w dziekanacie/
Osoby, które z racji wyjątkowych okoliczności nie będą mogły uczestniczyć w uroczystości proszone są o zgłoszenie swojej nieobecności  drogą mailową i poinformowanie o tym starostę roku – Panią Igę Nowacką.

 

Szanowni Absolwenci studiów magisterskich, kier. Architektura 
Z przyjemnością informujemy, że dnia 13 marca 2018 o godz. 12.00 na Dziedzińcu im. D. Fahrenheita odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów dla wszystkich Absolwentów, którzy ukończyli studia  magisterskie na WA PG w roku akademickim 2017/2018. 
Naszą wydziałową uroczystość zaszczyci swoją obecnością JM Rektor PG, który osobiście złoży Państwu gratulacje.
Do dnia 9 marca 2018 do godz. 12.00 należy zgłosić się – koniecznie – do dziekanatu celem załatwienia formalności związanych z ukończeniem studiów, w tym dostarczenia uzupełnionej Karty obiegowej . /karta obiegowa do pobrania w dziekanacie/