Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską pt. " Wielokryterialne projektowanie obiektów wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej."

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zawiadamiają

15 maja 2018r. o godzinie 13.00 w sali 300

(Gmach Główny Politechniki Gdańskiej Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/12)

odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr inż. arch. Mateusza Gerigka

pt. " Wielokryterialne projektowanie obiektów wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej."

Promotor:        prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Recenzent:       dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek

Recenzent:       prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

Recenzent:       dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB