Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Profesorzy wizytujący Toni Kotnik z Aalto University z Finlandii oraz Romolo Continenza z L’Aquila University z Włoch na Wydziale Architektury

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Architektury zajęcia dydaktyczne prowadzi pięciu profesorów wizytujących. W ostatnim tygodniu kwietnia kolejne zajęcia prowadzili prof. Toni Kotnik z Aalto University z Finlandii oraz prof. Romolo Continenza z L’Aquila University z Włoch.

Wydział Architektury, w ramach działań wspierających umiędzynarodowienie badań, ma możliwość gościć wielu uznanych na arenie międzynarodowej profesorów pochodzących co roku z najbardziej prestiżowych uniwersytetów i centrów badawczych na świecie.
 

 

 

Na Wydziale Architektury na studiach II stopnia prof. Kotnik poprowadził zajęcia z zakresu projektowania parametrycznego
natomiast prof. Continenza z zakresu badania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W maju i czerwcu zajęcia prowadzić będą również w ramach kolejnych wizyt prof. Eva Lazarević z Belgrad Universuty z Serbii,
prof. Olga Popova Larsen z Royal Academy of Art z Kopenhagi oraz prof. Lotte Bjerregaard Jensen z TU Kopenhagen .
Ponadto w roku akademickim 2017/2018 wydział gości wielu profesorów w ramach mobilności programu Erasmus+.

 

Galeria zdjęć