Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje najchętniej na umowę o pracę 3 inspektorów do działu zabytków nieruchomych.

Kontakt z sekretariatem PWKZ Gdańsk

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/kontakt/