Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zawiadamiają, że 12 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali 300 (Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr inż. arch. Weroniki Mazurkiewicz

pt. " Współczesne instrumenty kształtowania obrzeżnych struktur miejskich o charakterze kompleksowym"


Promotor:                    prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG

Drugi promotor:            dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Justyna Borucka

Recenzent:                   dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB

Recenzent:                   dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. nadzw. PG

Recenzent:                   dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW