Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Nagroda im. profesora Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2017. 

Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa.

 

 

 

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym aktualny harmonogram Konkursu, dostępne są na stronie PPNT Gdynia