Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Living buildings. Przyszłość biurowców 2050

Zorganizowany przez Politechnikę Gdańską we współpracy z infuture hatalska foresight institute konkurs postawił studentów przed zadaniem stworzenia koncepcji spekulatywnego biurowca. Projekty stały się illustracją do zaproponowanych przez instytut w raporcie scenariuszy przyszłości.

http://architektura.muratorplus.pl/konkursy/living-buildings-przyszlosc-biurowcow-2050_8431.html