Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONSUL Z AMBASADY USA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ - 23 PAŹDZIERNIK 2018, WTOREK

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz  Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu, zapraszają na spotkanie  z dyplomatą amerykańskim. Pan Konsul Brian Selman przedstawie 3 możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:
- praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie 1 roku po
ukończeniu studiów
- studia drugiego stopnia - możliwości dofinansowania oraz proces
aplikacyjny
- programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie
roku akademickiego

23 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, WTOREK, GODZINA 12:00
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, audytorium 007
Wstęp wolny
Prelegenci:

BRIAN SELMAN, VICE CONSUL,  AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W WARSZAWIE
Brian Selman jest dyplomatą w randze Vice Konsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jest to jego pierwsza placówka dyplomatyczna w której pełni służbę jako pracownik Departamentu Stanu USA. Brian przebywał już wcześniej w Europie jako student oraz nauczyciel języka angielskiego - trzykrotnie mieszkał w Rosji w miastach Moskwa,
Santk Petersburg oraz Vladimir. Przed dołaczeniem do korpusu dyplomatycznego, pracował na Politechnice w Teksasie jako Doradca do spraw Studiów Zagranicznych. Pan Konsul posiada dwa tytuły licencjackie - Russian Studies oraz International Relations, oraz skończone studia magisterskie z zakresu Russian, East European and Eurasian Studies na Uniwersytecie w Teksasie.

MAREK WITKOWSKI, SPECJALISTA PROGRAMÓW WAKACYJNYCH, CAMP COUNSELORS USA - POLAND, ABSOLWENT WZIE PG
Marek Witkowski wysyła studentów i młodzież do Stanów Zjednoczonych. Współpracuje z 1134 pracodawcami na terenie USA, pomógł już 514 osobom wyjechać do Stanów. Jest ekspertem w 3 obszarach: studia wyższe, szkoła średnia oraz programy wymiany
wakacyjnej. Doradza jak wykorzystać pobyt w USA do budowania kariery zawodowej.