Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Grupa GPEC szuka talentów - wygraj stypendium i pracę

Po raz trzeci rusza program stypendialny „Kierunek Grupa GPEC”. Dedykowany jest studentom Politechniki Gdańskiej. Najzdolniejsi mogą uzyskać grant finansowy, a po ukończeniu edukacji pracę u lidera branży ciepłowniczej na Pomorzu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia. 

Kto może wziąć udział w programie? Grupą docelową są studenci, którzy zakończą naukę na studiach magisterskich w 2019 roku na kierunkach związanych z branżą ciepłowniczą na wydziałach:

  • Inżynieria Lądowa i Środowiska,
  • Elektrotechnika i Automatyka,
  • Mechaniczny,
  • Oceanotechnika i Okrętownictwo.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie? Zainteresowani studenci powinni przesłać do 30 kwietnia zgłoszenie wraz z CV oraz pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi na adres  stypendium@gpec.pl. Wzór wniosku do pobrania znajduje się w zakładce Kariera na stronie www.grupagpec.pl.

Zgłoszenia przeanalizuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Grupy GPEC oraz kadry naukowej Politechniki Gdańskiej. Przy ocenie brane pod uwagę będzie zainteresowanie oraz wiedza studentów na temat branży ciepłowniczej. Jednym z istotnych kryteriów będzie również średnia ocen. Punkty można będzie zdobyć m.in. za aktywność naukową. W ramach kolejnego etapu przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne oraz assessment center, które wyłonią zwycięzców programu. 

Co dla najlepszych studentów? Wybrani uczestnicy programu będą otrzymywać w trakcie ostatniego roku studiów magisterskich comiesięczny grant w wysokości ponad 2 tys. złotych. W wakacje zyskają możliwość odbycia praktyk oraz płatnego stażu w Grupie GPEC. Wartością dodaną programu „Kierunek Grupa GPEC” jest gwarancja zatrudnienia w jednej ze spółek Grupy GPEC na okres minimum 12 miesięcy.

- Ruszamy z trzecią edycją projektu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów gdańskiej Politechniki. Wysoka średnia oceń to jednak za mało, aby wziąć udział w programie. Zainteresowani studenci muszą wykazać się wysoką wiedzą merytoryczną oraz dodatkowymi osiągnięciami, np. udziałem w projektach lub organizacjach studenckich. Zależy nam na najlepszych i zaangażowanych studentach - podkreśla Marek Mikucki, kierownik działu personalnego, z Grupy GPEC.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.grupagpec.pl.

GRUPA GPEC

Lider branży ciepłowniczej na Pomorzu. Główną działalnością firmy jest dystrybucja i wytwarzanie ciepła. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo, GPEC podejmuje też szereg działań wykraczających poza sektor energetyczny. Aktywnie działa i rozwija działalność w obszarze Facility Management, Smart oraz ESCO. Firma znajduje się w pierwszej dziesiątce największych inwestorów na Pomorzu.