Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, 
 
Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 2117/, według której dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.
 
Pracownicy Działu Ochrony Mienia pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 
Z wyrazami szacunku,
prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej