Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

DYPLOM ROKU 2017

W dniu 19 lutego 2018 r. na Dziedzińcu Fahrenheit’a Politechniki Gdańskiej 
w obecności:
Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, dr hab. inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG;
Prodziekana ds. Nauki, Wydziału Architektury PG, dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego, prof. PG; 
Prodziekana ds. kształcenia i promocji, WAPG, dr inż. arch. Piotra Marczaka
Prodziekana ds. studenckich, WAPG, dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej
oraz przedstawicieli zaproszonych Organizacji, Samorządów Zawodowych oraz Prezydentów Miast, Gdańska i Gdyni, studentów i zaproszonych gości, przedstawiono wyniki prac poszczególnych komisji.
Szczegółowe informacje TUTAJ.