Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie.

 

Biuro Karier zaprasza studentki i studentów Wydziału Architektury do udziału w projekcie „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”.

Zapraszamy wszystkie osoby, które nie podjęły jeszcze pracy, a chcą rozpocząć jej poszukiwanie, bądź pracują w zawodzie, który nie jest zgodny
z posiadanym kierunkiem kształcenia i chciałyby podjąć nowe zatrudnienie.

Udział w projekcie umożliwia nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, w tym m.in:

-   poznanie efektywnych metod poszukiwania pracy,

-   naukę profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

-   poznanie tajników skutecznej autoprezentacji,

-   umiejętność właściwego przygotowania się i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Każda uczestniczka i uczestnik przy pomocy profesjonalnych testów zbada swoje kompetencje miękkie oraz będzie mogła/ mógł wziąć udział w spotkaniach coachingu kariery, kierowanego do studentów, którzy chcą lepiej funkcjonować, efektywniej wykorzystywać swój czas i bardziej świadomie podejmować decyzje zawodowe.

 

Na osoby, które rozważają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej czeka doradca ds. przedsiębiorczości, który doradzi i wesprze we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

W projekcie mogą wziąć udział studenci dwóch ostatnich semestrów I lub II stopnia studiów.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na platformie MojaPG, w aplikacji: Student/ Praca - Start Kariery i przekazać do  biura projektu (Bratniak, pok. 204), w godz. 7:30 -  15:30.

Szczegółowe dane o projekcie: http://pg.edu.pl/biuro-karier/do-kariery

Zapraszamy do kontaktu: tel. 58 / 347 28 84, e-mail: dokariery@pg.gda.pl).

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.