Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO PROEKOLOGICZNE - NOWE STUDIA PODYPLOMOWE WAPG

 

                                                                                                                  

 

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”. Studia organizowane są we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką rozwiązań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy. Studia prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Architektury oraz specjalistów w dziedzinie projektowania proekologicznego.

 

Ukończenie studiów umożliwi nabycie umiejętności w zakresie:

  • projektowania budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych, uwzględniając wymagania techniczne, ekonomiczne oraz wymagania prawne,
  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • zorientowania w wymaganiach międzynarodowych systemów certyfikacji środowiskowej (LEED, BREEAM etc.).

Studia współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (uczestnik pokrywa jedynie 25% kosztów). Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Dedykowane są przede wszystkim absolwentom wydziałów architektury i inżynierii lądowej. Mogą je podjąć absolwenci zarówno I, jak i II stopnia studiów. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczynają się w lutym 2018 roku. 

 

Kierownictwo studiów:
dr hab. inż arch. Robert Idem, prof. ndzw. PG, dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
Sekretariat studiów:
Aleksandra Zdanowicz
tel. 58 348 62 54, e-mail: alezdano@pg.edu.pl
Szczegółowe informacje: TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu!