Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Komitetu Organizacyjnego przesyłam zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej *AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society* (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów studiów I i II stopnia, a także ich opiekunów naukowych. Stanowi ona okazję do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć w działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez studentów, nawiązania kontaktów i wymiany wiedzy ze studentami innych uczelni, a także do poznania Krakowa - miasta królów polskich, matecznika artystów, siedziby wielu instytucji kulturalnych. Udział w konferencji daje ponadto możliwość publikacji artykułów w czasopismach indeksowanych m.in. w Web of Science (15 punktów wg MNiSW w 2017 r.) lub w monografii naukowej dedykowanej dla konferencji. W ramach konferencji planowane jest także zorganizowanie konkursu na najlepsze prace i projekty studentów (Student Projects Award).
 
www.isc.agh.edu.pl