Aktualności na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

21 i 22 LUTEGO - DNI DZIEKAŃSKIE

Zgodnie z decyzją Dziekan Wydziału Architektury, prof. Lucyny Nyki,  dni 21 i 22 lutego będą dniami dziekańskimi – wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W związku z koniecznością zrealizowania wszystkich zajęć przewidzianych w semestrze letnim, prowadzący zajęcia w ww. dniach, w porozumieniu ze studentami ustalą termin i sposób odrobienia zajęć. Termin i sposób odrobieni zajęć należy zgłosić do Prodziekan ds. Studenckich, do 8 marca 2019 r.