Aktualności z kategorii "osiągnięcia"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Wydział Architektury z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Dnia 9 kwietnia 2018 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy podczas Finałowej Gali III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej otrzymał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla kierunku Architektura dla studiów I i II stopnia.
Równocześnie przyznano Wydziałowi Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” na kierunku Architektura dla studiów I stopnia.

 

 

 

 

Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwracała na jakość i innowacyjność programu kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci sprawdzali m.in. czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców oraz wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Równocześnie eksperci oceniali czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów oraz jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” Fundacja przyznaje kierunkom i specjalnościom wyróżniającym się  nowoczesnymi i innowacyjnymi programami kształcenia, które dostosowane są do potrzeb rynku pracy oraz odpowiadają na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. Wyróżnienia przyznaje Komisja złożona z ekspertów, których specjalizacją jest problematyka jakości kształcenia oraz zarządzanie szkolnictwem wyższym. W skład Komisji wchodzą wybitni naukowcy z różnych uczelni (m.in.  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II), przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o Gali i nagrodzonych można znaleźć na stronie Fundacji:
Relacja z Gali
Laureaci 2018