Aktualności z kategorii "osiągnięcia"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Pierwsze i trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie Cembrit Bold 2017

Tematem tegorocznej edycji konkursu Cembrit Bold była przestrzeń pracy. Zadanie polegało na stworzeniu nowej przestrzeni pracy wpisanej w konkretny obszar publiczny wybranego  miasta. Należało zastanowić się czym jest praca w dzisiejszych czasach i jakiego wsparcia wymaga? Można było zaproponować kompleksowe rozwiązanie lub tylko jego wybrane elementy.

Jury w składzie: Bogna Świątkowska, Jakub Szczęsny, Maciej Jakub Zawadzki oraz Wojciech Targowski obradowało w dniu 22 czerwca br. i  przyznało następujace nagrody:

MIEJSCE I  - „Kambium" - Agata Bonisławska i Marta Marszałek​

Projekt jest interesującą propozycją stworzenia tymczasowych stref pracy, w których wnętrze przenika się z tym co na zewnątrz, tworząc wyizolowaną i jednocześnie sprzyjającą skupieniu przestrzeń. Wewnątrz lekkich, nieinwazyjnych wobec drzew konstrukcji, które mogą znaleźć się w dowolnym miejskim otoczeniu parkowym, leśnym, ogrodowym, zaprojektowano strefy pracy. Konstrukcja podkreśla związek otoczeniem przyrodniczym – jest zaprzeczeniem kombinatu zamykającego nas w pudełku, przypomina o pozytywnej roli jaką w życiu mieszkańca miasta odgrywa kontakt z naturą.

MIEJSCE III - Paweł Unger  - "NOMADoffice // miejsca pracy dla cyfrowych nomadów"

Propozycja oparta jest na wykorzystaniu jako stref tymczasowej pracy – istniejącej, nieużywanej infrastruktury podziemnej, takiej jak nieczynne stacje metra czy inne przestrzenie techniczne. Ciekawie wpisuje się w trend myślenia o lepszym wykorzystaniu tego co już zostało w miastach zbudowane używając, jako odniesienia opuszczonej infrastruktury pomocniczej metra w Nowym Jorku. Ujęcie jest o tyle ciekawe, że problem dysfunkcji części przestrzeni związanych z wielką infrastrukturą komunikacyjną będzie coraz bardziej dojmujący we wciąż powiększających się światowych metropoliach.

WYRÓŻNIENIE

Wyróznienie - Cristina Rodriguez Alvarez i Danuta Kiedrowska - "BE BOLD"

Praca została wyróżniona za pomysł przywrócenia do życia wybudowanego w latach 70. pawilonu LOT w Gdańsku poprzez wprowadzenie do jego wnętrza oraz na jego dach funkcji obsługujących pracę freelancerów. Pawilon został wybrany jako egzemplifikacja tezy zawartej w pracy, łączącej pojęcie przestrzeni publicznej z pojęciem przestrzeni pracy i ukazania sposobów poszerzania ich w coraz gęstszych centrach dużych miast.

Wyniki: http://cembritbold.pl/cembritbold/public/wyniki