Aktualności z kategorii "osiągnięcia"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Najlepsza architektoniczna praca dyplomowa roku 2017 powstała na Wydziale Architektury PG

„Na skraju. Rozbudowa i adaptacja sanktuarium oraz domu pielgrzyma na miejsce wyciszenia. Przylądek Espichel, Portugalia” to temat pracy dyplomowej mgr inż. arch. Michaliny Frątczak, absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, która zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie o nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU edycja 2018. Jej projekt został uznany za najlepszy spośród wszystkich magisterskich prac dyplomowych w dziedzinie architektury obronionych w Polsce w 2017 r. Promotorem nagrodzonej pracy był dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury PG.

Nagrodę przyznano za:
„odważne podjęcie wyzwania do ratowania dziedzictwa materialnego i duchowego Europy. Autorka, z dużą wrażliwością, odkrywa potencjał XVI - wiecznego zespołu sakralnego osadzonego w surowym, portugalskim krajobrazie, jako miejsca, które ma szansę przywracać równowagę zagubionemu człowiekowi wieku informacji. Proponuje dyskretną architekturę ujawniającą wartość tego, co zastane i wprowadzającą równocześnie to, co niezbędne by podtrzymać ciągle tlące się tu życie. Narzędzi i materiałów tych zabiegów, niewątpliwych zdobyczy postępu technicznego, użyto w taki sposób, by one same nie zakłócały pierwotnego piękna natury i świadectw odwiecznego obcowania z nią człowieka. Pełnią rolę służebną wobec nadrzędnego celu: ochrony i udostępnienia materii i ducha tego miejsca kolejnym pokoleniom ludzi usilnie poszukujących wytchnienia od trudów egzystencji.

Warsztat projektu umożliwia realne wsparcie dla lokalnej społeczności. Ona bowiem, bez wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie będzie w stanie ocalić i ukazać całego swojego duchowego bogactwa” (z uzasadnienia werdyktu sądu konkursowego).

W pierwszym etapie konkursu w oddziałach SARP w całej Polsce spośród setek prac magisterskich obronionych w 2017 r. wybrano 99 najlepszych, nadesłanych z 19 uczelni. Do drugiego etapu przeszło 25 prac, w tym cztery autorstwa absolwentek naszego Wydziału, opróczmgr inż. arch. Michaliny Frątczak, także:

mgr inż. arch. MajaBazylko („Adaptacja ruin pałacu w Sarniku”, promotor: dr inż. arch. Bartosz Macikowski),

mgr inż. arch. Klaudia Iwanowska („Adaptacja więzienia mokotowskiego w Warszawie na funkcję muzealną, centrum konferencyjne i edukacyjne”, promotor: dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. nadzw. PG),

mgr inż. arch. ViktoriaShevchenko („Przekształcenie Nabrzeża Francuskiego w Gdyni: projekt obiektu wielofunkcyjnego”, promotor: dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG).

W trzecim etapie, ostatnim etapie wyłoniona została zwycięska praca mgr inż. arch. Michaliny Frątczak. Przyznano też sześć równorzędnych wyróżnień, które otrzymali:

mgr inż. arch. Łukasz Chabiniec(CENTRUM POZNAWCZE W MONSANTO, PORTUGALIA, promotor: dr inż. arch. Dariusz Dziubiński, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej)

mgr inż. arch. Bartosz Girek(„Brasilia – drugie dno miasta”, promotor: dr hab. inż. arch. Anny Franta, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej)

mgr inż. arch. Małgorzata Mader(KOOPERATYWA MIESZKANIOWA W STAREJ FABRYCE, CZYLI ADAPTACJA HALI JEDNOPRZESTRZENNEJ Z LAT 60 TYCH NA FUNKCJE MIESZKALNICTWA WIELORODZINNEGO, promotor: dr hab. szt. inż. arch. Robert Sobański, Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej)

mgr inż. arch. Anna Maria Otlik (MULTIKULTUROWA PRZESTRZEŃ JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGNIĘCIA ETNICZEJ HARMONII. OSIEDLE MIESZKALNE W MOSULU, IRAK, promotor: dr inż. arch. Marek Lamber, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej)

mgr inż. arch. Michał Sajdek(KOMPLEKS REKREACYJNY NAD ZALEWISKIEM „BEŁCHATÓW”, promotor: dr inż. arch. Agnieszka Starzyk, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

mgr inż. arch. Tomasz Wróbel (AQUATERRATORIUM. KĄPIELISKO „FALA” W PARKU ŚLĄSKIM, promotor: dr hab. inż. arch GrzegorzNawrot, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej)

Doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU przyznaje Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. W tym roku została ona wręczona już po raz 54. Organizatorami uroczystości ogłoszenia wyników tegorocznej edycji, która odbyła się na dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, były Wydział Architektury PG, Zarząd Główny SARP i SARP Oddział Wybrzeże.

Galeria zdjęć