Aktualności z kategorii "osiągnięcia"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

NAGRODZONO SPECJALISTYCZNE PUBLIKACJE ARCHITEKTONICZNE PRACOWNIKÓW WA PG

Publikacja: „Architekturführer Danzig: Gdansk Sopot Gdynia”Seria opracowana przez dr inż. arch. Justynę Borucką i prof. Haralda Gatermanna 
oraz 
seria map:„Trójkąt Lidzbarski – mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta” i „Trójkąt Lidzbarski, odcinek 1 Frombork - Płoskiński Młyn – mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo” opracowana przez mgr inż. arch. Arkadiusza Woźniakowskiego 

zostały nagrodzone na 26. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Specjalistyczny przewodnik za:
„ Staranne opracowanie edytorskie, wysoki poziom opracowania graficznego, rzetelność dokumentacji krajoznawczej. Będzie ozdobą każdej kolekcji krajoznawczej.”, jak czytamy w uzasadnieniu Jury, zajął II miejsce w kategorii „ Przewodniki”

I miejsce w kategorii „Mapy i atlasy” wspomnianego przeglądu dla serii map Trójkąta Lidzbarskiego Jury uzasadniło: 
„ Nowatorskim opracowaniem, przydatnym dla osób zainteresowanych turystyką militarną. Może być inspiracją do zajęcia się tą problematyką.”

Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się 10 lutego 2018 r. w Poznaniu na targach Tour Salon 2018.