Aktualności z kategorii "osiągnięcia"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Modern Sanctuary in Poland

28 września w Marsylii absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej mgr inż. arch. Jakub Grabowski odebrał drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie LafargeHolcimAwards "NextGeneration” 2017. Nagrodzona została jego praca dyplomowa „Przemijająca architektura – architektura przemijania. Centrum opieki paliatywnej wraz z ośrodkiem leczenia uzależnień behawioralnych, zlokalizowane w ruinach dawnego klasztoru w miejscowości Otyń”przygotowana w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, pod okiem promotora dr. hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego, prof. nadzw. PG.

Jury doceniło równoległe cele projektu, by stworzyć przestrzenie dla osób wymagających opieki przy jednoczesnej trosce o budynki, które same wymagają nadzoru i konserwacji. Choć metafora ta na pierwszy rzut oka wydawała się zbyt oczywista, jury pochwaliło ostrożność autora, któremu udało się uniknąć kreślenia dosłownych analogii między rehabilitacją budynku i jego wykorzystaniem jako ośrodka rehabilitacyjnego. W centrum dyskusji znalazła się nie tylko kwestia tego, jak najlepiej restaurować zabytkowe budynki, lecz również wykorzystanie estetycznej wartości architektury z myślą o ludziach w potrzebie. Jury zauważyło, że powstaje „nowoczesny azyl” – miejsce przesycone spokojem, wytchnieniem, pięknem i poezją.