Aktualności z kategorii "osiągnięcia"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

I NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

Zespół studentek: Natalia Serafin, Paulina Górecka i Anita
Wiśniewska zdobył I nagrodę w Kaira Looro - Międzynarodowym
Konkursie Architektury Sakralnej w Senegalu.

 

 

Anita Wiśniewska jest studentką I roku Wydziału Architektury PG, w
grupie Projektowania architektonicznego prowadzonej przez profesora PG
Jacka Krenza. Projekt konkursowy robiła zamiast kursowego.

Natalia Serafin studiuje architekturę na Politechnice Warszawskiej a Paulina
Górecka na Politechnice Wrocławskiej.

 

W zwycięskim projekcie doceniono projekt ażurowej konstrukcji, która
nie miała separować użytkowników od krajobrazu. Autorki subtelnie
wydzieliły fragment przestrzeni, zaaranżowały go, by sprzyjał
wyciszeniu, skupieniu, pozostając zarazem miejscem wizualnie i
przestrzennie zintegrowanym z naturalnym krajobrazem tej okolicy.

Oficjalna strona konkursu

Artykuł