Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

ZMIENIAMY ABRAHAMA - WARSZTATY I KONKURS STUDENCKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach i konkursie studenckim, którego organizatorami są Politechnika Gdańska, Wydział Architektury oraz Stowarzyszenie Starowiejska z siedzibą w Gdyni.

Celem  Warsztatów  zakończonych  Konkursem  jest  opracowanie  koncepcji  przekształcenia 
fragmentu  ulicy  A.  Abrahama  w  śródmieściu  Gdyni,  obecnie  zdominowanej  przez  funkcje 
parkingowe i komunikacyjne, w przestrzeńprzyjaznąpieszym. Uczestnicy będąmieli za zadanie wydobyćpotencjał ulicy, jako miejsca spotkań, atrakcyjnego i przyciągającego ludzi. 
Rozwiązania  projektowe  powinny  spełniać Standardy  Dostępności  Dla  Miasta  Gdyni. Należy uwzględnić potrzeby  osób  niepełnosprawnych  i  starszych,  stosując  rozwiązania wspomagające ruch osób poruszających sięna wózkach inwalidzkich oraz wprowadzając elementy orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących. 
Prace  konkursowe  posłużą do  dyskusji  na  temat  zmiany  charakteru  ulicy  z  udziałem 
mieszkańców ulicy i śródmieścia, najemców lokali i właścicieli nieruchomości. 

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Karta potwierdzenia przyjęcia pracy dostępna jest tutaj.

Zakres opracowywanego terenu.

Plakat.