Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Weź udział w konkursie. Pokoloruj tysiąclatkę.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłasza konkurs otwarty na wykonanie projektu kolorystyki budynków szkół, tzw.tysiąclatek. Do udziału zapraszamy zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Osoby indywidualne oraz zespoły projektowe. Na zgłoszenia czekamy do 01.06.2018 r. Spośród nadesłanych prac wyłonionezostaną 3 projekty, z których jeden będzie wzoremmodernizacji wszystkich szkół tysiąclatek w Gdańsku. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne.

Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie projektu kolorystyki elewacji szkół tzw. tysiąclatek. Termin odnosi się do budynków szkolnych wzniesionych w ramach programu oświatowego realizowanego w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego
na przełomie lat 50 i 60. Masowe, pospieszne budowy były odpowiedzią na wyż demograficzny. Wszystkie szkoły budowane były według jednego projektu na kształt kilkupiętrowego pawilonu. Przy budowie kierowano się walorami praktycznymi pomijając aspekt estetyczny. Tysiąclatek w samym Gdańsku zostało wybudowanych 8, zaś w całej Polsce 1417.

Celem konkursu jest unowocześnienie kolorystyki szkół publicznych. Wzór graficzny ma mieć współczesny charakter korespondujący z funkcją budynku. Ma być również punktem odniesienia przy ujednoliceniu koloru wszystkich placówek edukacyjnych. Do celów konkursu wytypowano trzy gdańskie tysiąclatki:

•    Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Wczasy 3
•    Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Wolności 6A
•    Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze przy ul. Kołobrzeskiej

Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie bądź zespoły autorskie z wybranym reprezentantem. Wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych. Projekt powinien składać się z rysunków minimum trzech elewacji z wybranym detalem
oraz wizualizacją szkół w kontekście najbliższego otoczenia. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie 01 czerwca (piątek) 2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 (budynek A) w biurze obsługi klienta.

Autorom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:

•    I miejsce - 5000 zł brutto
•    II miejsce  - 3500 zł brutto
•    III miejsce - 1500zł brutto

Zgłoszone do konkursu projekty, które będą spełniały wymogi formalne, zostaną ponumerowane, a nazwiska uczestników zostaną zaszyfrowane. Anonimowe prace zostaną przekazane do oceny sądu konkursowego.Jurorzy będą oceniać (w skali 1-5) je pod kątem walorów artystycznych. W skład komisji wchodzą gdańskie autorytety w dziedzinie sztuki
i kultury:

•    dr inż.arch.mgr sztuki Paulina Borysewicz
•    dr hab.art.mal. Jan Buczkowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
•    prof.drhab.art.mal. Krzysztof Wróblewski
•    mgr inż.arch. Jan Kołodziej
•    Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją Regulaminu dostępnego na stronie GZDiZ.

www.gzdiz.gda.pl