Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Trzecia Edycja Internetowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej, wiedzy na temat budżetu UE, programów kulturalnych i edukacyjnych, a także współpracy międzynarodowej Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. Nagrodą główną, jest udział w *wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli* dla 15 osób z województwa pomorskiego.

Konkurs składa się z dwóch części: quizu oraz 5 zadań otwartych, które umożliwiają uczestnikom sprawdzenie wiedzy i swoich umiejętności w kreatywnym rozwiazywaniu zadań.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.januszlewandowski.pl/konkurs