Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REJESTRACJI W KONKURSIE DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI NA PRACE NAUKOWO BADAWCZE

Wszystkim, którzy zgłosili swój udział w Konkursie serdecznie dziękujemy.

Niezdecydowanych informujemy, że termin wstępnej rejestracji został przedłużony do 30 czerwca 2015 r.
Do 30 czerwca 2015 r. można też nadsyłać prace konkursowe.
(o przyjęciu pracy decyduje data złożenia w Sekretariacie lub data stempla pocztowego).

 

Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE IV edycja

  Celem Konkursu jest umożliwienie studentom, absolwentom wyższych uczelni i młodym naukowcom uczestniczenia w międzynarodowej konferencji naukowej oraz zaprezentowanie przez laureatów swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się ze specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.

REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

 

  Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

 

  Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. 

  Laureaci konkursu otrzymują grant na udział w trzydniowej IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2015 r. w Chorzowie.

  Ponadto zaprezentują swoją pracę na konferencji i mogą ubiegać się o nagrodę specjalną za najlepiej wygłoszoną prezentację. Po pozytywnej recenzji opublikują artykuł w monografii.

  Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu: www.revitare-conf.pl/revitare [1]

  Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.