Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS LAFARGEHOLCIM

Niniejszym na zlecenie firmy LafargeHolcim oraz fundacji WSPÓLNIE LafargeHolcim - informujemy o międzynarodowym konkursie architektonicznym - LafargeHolcim
Awards z pulą nagród w wysokości 2 mln dolarów.

LafargeHolcim Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs dla
architektów i inżynierów budownictwa, który pozwala promować i
realizować ciekawe, innowacyjne i odpowiadające na wyzwania
współczesnego świata projekty architektoniczne.

Konkurs odbywa się równocześnie na całym świecie z podziałem na
regiony. Najpierw wybierane i nagradzane są prace w regionach a
następnie spośród nich wybierane są najlepsze prace globalne. Jury
składa się ze znanych, światowych autorytetów.

Są 2 kategorie konkursowe:

Kategoria Główna, w której nagradzane są innowacyjne projekty,
dbające o zrównoważone budownictwo. Ważnym kryterium jest tu
prawdopodobieństwo ich realizacji oraz możliwość przeniesienia ich w
inne miejsce na świecie.

Kategoria Nowe Pokolenie, w której nagradzane są projekty i twórcze
idee autorstwa architektów w wieku do 30 roku życia.

Do zgłaszania prac w tej drugiej kategorii chcielibyśmy zaprosić
studentów Państwa uczelni.

Po więcej informacji na temat konkursu LafargeHolcim Awards zapraszamy tutaj.