Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS ZREALIZUJ (SIĘ) Z DOMO

KONKURS ZREALIZUJ (SIĘ) Z DOMO

edycja II

Konkurs na charakter dwuetapowy:

Etap I – WIZJA, PROJEKT

Etap II - REALIZACJA

Przedmiot konkursu Przedmiotem pierwszego etapu Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrza mieszkania istniejącego, znajdującego się na osiedlu „Za Potokiem” zrealizowanego przez firmę DOMO Deweloper. Mieszkanie powinno być zaaranżowane w sposób pomysłowy i możliwy do zrealizowania przy założeniu maksymalnego budżetu na realizację projektu zgłoszonego w Konkursie. Przedmiotem drugiego etapu konkursu jest nadzór autorski nad procesem wykończenia mieszkania według projektu finałowego, przeprowadzanym przez Organizatora.

Cel konkursu Przeprowadzenie możliwie szerokiego porównania twórczych pomysłów projektowych, dotyczących przedmiotu Konkursu, wybór najlepszych aranżacji mieszkania wg. kryteriów oceny oraz ewentualne pozyskanie spośród uczestników konkursu projektantów do dalszej współpracy przy projektach Organizatora.

Uczestnicy W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Pomorskiego Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni wyższych kierunków związanych z tematyką konkursu oraz wszyscy zainteresowani. Uczestnik Konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział Zespoły Projektowe składające się maksymalnie z trzech osób, każda z tych osób powinna spełniać kryteria określone w regulaminie konkursu. Zespół Projektowy traktowany jest jako jeden Uczestnik Konkursu.

Kryteria oceny Opracowaniem konkursowym powinno być mieszkanie o powierzchni 46,52m2 zlokalizowane na osiedlu „Za Potokiem” zrealizowanym przez firmę DOMO Deweloper . Przewiduje się maksymalny budżet na realizację mieszkania w wysokości 65 000 PLN brutto. Uczestnik w projekcie aranżacji powinien korzystać z materiałów, którymi dysponują dystrybutorzy i wykonawcy określeni w materiałach od Organizatora. Przesłane prace konkursowe będą oceniane pod kątem uzyskania jak najlepszej koncepcji aranżacji mieszkania pod względem: estetycznym, funkcjonalnym, architektonicznym, eksploatacyjnym, ekonomicznym i realizacyjnym. - funkcjonalność i ergonomia (0 – 40 punktów) - estetyka (0 – 30 punktów), - ekonomia rozwiązań (0 – 15 punktów), - możliwość realizacji projektu (0 – 15 punków).

Nagrody I NAGRODA – 3 000 zł (trzy tysiące złotych) II NAGRODA – 2 000 zł ( dwa tysiące złotych) NAGRODY SPECJALNE Komisja konkursowa zachowuje sobie prawo do przyznania wyróżnień honorowych.

Organizator DOMO Sp. z o.o. (dalej zwana jako DOMO Deweloper), ul. Bajki 2/1 83-010 Rotmanka, e-mail: biuro@domo.gd.pl, www.domo.gd.pl, tel : 512 44 22 99

Więcej informacji na stronie organizatora www.domo.gd.pl/konkurs oraz na fb/KonkursDomo/