Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Konkurs na zagospodarowanie Placu Szymona Krofeya w Bytowie

Burmistrz Bytowa zaprasza architektów i studentów wydziałów architektury do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania Placu Szymona Krofeya w Bytowie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie architektoniczne w formie koncepcyjnej obejmujące przebudowę Placu Szymona Krofeya w Bytowie i jego najbliższego otoczenia. Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz z koncepcją upamiętnienia idei pomnika „Bojowników o Polskość Ziemi Bytowskiej” oraz wybranych elementów małej architektury. Projekt wymaga rozwiązania zagadnień z zakresu architektury, urbanistyki, komunikacji i plastyki.

Prace konkursowe należy złożyć w terminie do dnia 5 czerwca br. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15.

Regulamin konkursu, w tym szczegółowy opis przedmiotu konkursu jest dostępny na stronie: www.bip.bytow.com.pl w zakładce ogłoszenia: http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17814.html

Pytania w powyższej sprawie można kierować drogą elektroniczną na adres: architekt@bytow.com.pl oraz urzad@bytow.com.pl.

Odpowiedzi na pytania o charakterze pozaregulaminowym i organizacyjnym można uzyskać telefonicznie. Numer tel. urzędu: 59 822 8901