Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS NA PLAKAT

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił XIV edycję konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Profesora Piotra Glińskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest zbliżająca się 100 rocznica ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, który został zapoczątkowany w jednym z pierwszych dekretów Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego, powołującym do istnienia Urząd Patentowy RP. Odrodzona Rzeczpospolita zrozumiała, że podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego, będzie promocja postaw kreatywnych i ochrona polskiej innowacyjności oraz myśli technicznej.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów średnich szkół plastycznych, studentów wyższych uczelni artystycznych oraz wydziałów sztuki i architektury, a także artystów malarzy, plastyków i grafików.

Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 15 listopada 2016 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 16 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl.