Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu

INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy
nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między
kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs
organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu "Study in
Poland"

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 57 tysięcy obcokrajowców ze
150 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT.
Kapituła i internauci wybierają najlepszych spośród studentów
zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych
i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich
i doktoranckich w języku polskim i językach obcych.

Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca ich środowisko akademickie
i wspiera wymianę kulturową. Warunkiem udziału w konkursie jest
*aktywność w lokalnym środowisku studenckim* - kulturalna, społeczna,
ekologiczna, sportowa, *działania na rzecz wielokulturowości* oraz dobre
wyniki w nauce, czy też *udział w ciekawych projektach badawczych*.


Laureaci konkursu 2015

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni,
biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki
i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji konkursu wiemy też, że zwycięzcy
konkursu są znakomitymi "ambasadorami" uczelni, na których studiują oraz
naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media
daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć
w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem *prof.
dr. hab inż. Jana Szmidta*, przewodniczącego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich

 

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się w styczniu 2017 r.
podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

 

ANKIETA KONKURSOWA