Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ PROBLEMATYKI MIEJSKIEJ I METROPOLITALNEJ

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: (1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz (2) najlepsza praca magisterska. Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej. Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 31.07.2017 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie w zakładce: www.im.edu.pl/dokumenty