Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TARGU MAŚLANEGO W GDAŃSKU

Prezydent Miasta Gdańska i „Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku. Konkurs jest skierowany do studentów Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sopockiej Szkoły Wyższej, ma charakter zamknięty, jednoetapowy i studialny. Jego celem jest m.in. podniesienie wartości architektoniczno-urbanistycznej miejsca oraz wykreowanie miejsca publicznego atrakcyjnego dla przebywających w nim ludzi.   

Termin nadsyłania prac upływa 29.02.2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.