Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS I WARSZTATY STUDENCKIE

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi IV Międzynarodowej Konferencji
INNOWACJE  TECHNOLOGICZNE  I  ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  W  ARCHITEKTURZE  I  W BUDOWNICTWIE

oraz towarzyszącym jej Warsztatom Studenckim:
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZRÓWNOWAŻONEJ  ARCHTEKTURZE I URBANISTYCE
W PROJEKTACH STUDENTÓW ARCHITEKTURY,

a także konkursem dla studentów architektury dotyczącym tego samego zagadnienia.