Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO -PRZESTRZENNEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Zarząd Powiatu Białostockiego we współpracy z SARP o/Białystok ogłasza Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo -przestrzennej rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania projektowego przedstawiającego autorską koncepcję programowo-przestrzenną budynku pełniącego funkcję nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, będącego wynikiem rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Starostwa, zlokalizowanego na terenie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Istniejący budynek wymaga rozbudowy i przebudowy tj. wprowadzenia zmian programowo-przestrzennych umożliwiających jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie, w sposób adekwatny do realizowanych zadań oraz statusu mieszczącego się w nim urzędu powiatowego. Istotna rola jaką odgrywa obecnie Starostwo Powiatowe w procesach zarządzania i stymulowania rozwoju powiatu białostockiego uzasadnia konieczność zweryfikowania dotychczasowej i wykreowania nowej wizji funkcjonowania tego obiektu. W wyniku realizacji projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku Zamawiający zamierza uzyskać zespół budynków biurowych, połączonych ze sobą komunikacyjnie, które będą docelowo pełnić funkcje urzędu i siedziby władz administracyjnych powiatu białostockiego. W ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy możliwa jest zatem przebudowa w zakresie zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz jego obecnego wyrazu estetycznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania projektowanego zespołu budynków.

Szczegółowe informacje o konkursie i pliki do pobrania znajdują się
na stronach:

1. http://www.sarp-bialystok.org/index.php?secId=1&page=0&newsId=399 

2. http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/8653ee661d1/e38de8450fb8344/612a81aad979258/ogloszen_o_konkursi.htm