Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

JASKÓŁKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2017

 

Rusza kolejna edycja konkursu – Jaskółki Przedsiębiorczości. Studenci oraz doktoranci Politechniki Gdańskiej mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika Rektora Politechniki Gdańskiej.

 

 

 

 

 

Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • innowacyjność                                               
  • strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
  • strona ekonomiczna przedsięwzięcia                           
  • zaspokojenie potrzeb rynkowych                                            

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja br.:

drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl  (max.  rozmiar pliku: 5 MB),
dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 20, I piętro.
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego,
streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów),
prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form:krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .pptlub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.
Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje oceniane są przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców.

Zwycięscy w konkursie otrzymają nagrody:

I miejsce:5 000 zł

II miejsce:3 000 zł

III miejsce:2 000 zł

Najciekawszy projekt otrzyma szansę uczestnictwa w warsztacie obejmującym:

ocenę projektu z punktu widzenia możliwości pozyskania finansowania
sposób analizy projektów przez fundusze kapitałowe
wsparcie w zakresie kontaktów mogących wesprzeć dalszy rozwój projektu


Partnerami konkursu są:Akcelerator Start-upówAlfabeat, Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.

Więcej informacji na temat konkursu:http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki