Aktualności z kategorii "konkursy"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

DOROCZNA NAGRODA SARP "DYPLOM ROKU"

Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "DYPLOM ROKU" dla prac wykonanych na WAPG w roku akademickim 2014/2015.
 
Absolwenci WAPG którzy są zainteresowani osobistym złożeniem swojej pracy dyplomowej do Komisji Kwalifikacyjnej (praca nie została złożona przez promotora) proszeni są o przygotowanie kompletu materiałów:

- książeczka dyplomowa zawierająca opis i plansze dyplomowe wydrukowane na formacie A3, złożone do A4,

- wypełniona karta zgłoszenia pracy dyplomowej,

- wypełniona karta zgłoszenia uczestnictwa dyplomanta,

- opinia promotora – 1 strona

oraz dostarczenie przygotowanych materiałów do sekretariatu Wydziału do dnia 17 lutego 2016 r.


Materiały te zostaną przekazane Komisji Kwalifikacyjnej, która dokona wyboru prac kwalifikujących się do kolejnego etapu konkursu.

 

Regulamin konkursu dotępny tutaj.

Harmonogram konkursu dostępny tutaj.