Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić młodych naukowców z całej Polski na bezpłatne warsztaty z aktywnym udziałem uczestników, które poprowadzi Doktor honorowy UAM, profesor wizytujący w naszym Instytucie, Peter Nijkamp – światowej sławy holenderski ekonomista, geograf ekonomiczny i regionalista.

Warsztaty odbędą się w dniach 11-16 września 2017 r. w Poznaniu w budynku Collegium Geographicum (WNGiG UAM) pod hasłem:
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE
(CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR REGIONAL CONSEQUENCES)

Formuła warsztatów odbywających się w języku angielskim obejmuje:

- wykłady wprowadzające w problematykę współczesnych wyzwań procesów rozwojowych i ich regionalnych konsekwencji;
- konwersatoria dotyczące wybranych przez uczestników problemów szczegółowych;
- prezentacje opracowane na podstawie esejów przygotowanych przez uczestników i przesłanych do organizatorów w terminie do 31 lipca 2017 r.;
- grupowe i indywidualne konsultacje w zależności od struktury problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Więcej informacji: www.igsegp.amu.edu.pl