Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Na styku miasta i portu. Procesy urbanistyczne w centrum Gdyni

Zapraszamy na spotkanie z prof. Małgorzatą Omilanowską, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dr inż. arch. Markiem Stępą, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych oraz dr inż. arch. Anną Orchowską-Smolińską, współautorką wytycznych konserwatorskich odbudowy Dworca Morskiego i adaptacji na Muzeum Emigracji. Pretekstem do rozmowy o przenikaniu terenów portowych i gdyńskiego śródmieścia jest wydanie publikacji „Przestrzenie emigracji. Dworzec Morski i infrastruktura emigracyjna w Gdyni", która powstała z okazji 85-lecia oddania do użytku budynku dworca.

Jakich zmian w tkance miejskiej Gdyni możemy spodziewać się w bliższej i dalszej przyszłości? Spójrzmy wstecz, do okresu budowania miasta i przyjrzyjmy się współczesnym przekształceniom. Podczas spotkania poruszymy tematykę współistnienia miasta i portu, w szerokim ujęciu historycznym, współczesnym, a także w kontekście planów na przyszłość. Porozmawiamy o polityce morskiej II RP, nowych realizacjach oraz planach urbanistycznych Gdyni, jako miasta otwartego na morze.

Na styku miasta i portu. Procesy urbanistyczne w centrum Gdyni | 23 lutego, sobota | 16:00 | sala multimedialna | wstęp wolny

www: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/2301_na_styku_miasta_i_portu_procesy_urbanistyczne_w_centrum_gdyni  

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/540216903166959/