Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Miejska ulica jako przyjazna przestrzeń publiczna Seminarium eksperckie

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić Państwa na seminarium eksperckie poświęcone kształtowaniu przestrzeni przyjaznej pieszym. Tematyka ulic i przestrzeni przyjaznych pieszym, Woonerfu czyli podwórca miejskiego coraz częściej pojawia się dyskursie miejskim w Polsce. W ostatnich kilku latach pojawiły się w naszym kraju pionierskie realizacje dotyczące przekształcania ulic na potrzeby uspokojenia ruchu i współdzielenia przestrzeni. Realizacje tego typu znacząco przyczyniły się do poprawy wizerunku miast, w których się mieściły, poprawy jakości przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu aktywności w przestrzeni publicznej. Potencjał miejskiego podwórca jest znaczący i w opinii organizatorów seminarium wart uwagi wszystkich zainteresowanych poprawą jakości przestrzeni publicznej. Intencją seminarium jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem idei miejskiego podwórca oraz wykształcenie ugruntowanej wiedzy na temat możliwości realizacji takich założeń jak i umiejętności oceny wpływu takich inwestycji na przestrzeń publiczną.
Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, jednostek miejskich jak i aktywni w dyskursie miejskim przedstawiciele mediów. Pragniemy wykształcić we wszystkich zainteresowanych stronach odpowiednie kompetencje i rozpocząć tym samym dojrzałą debatę o przestrzeni publicznej. Pozwoli to w najbliższych latach, a może nawet miesiącach podjąć przemyślane i skoordynowane działania na rzecz
rozwoju naszej wspólnej przestrzeni.

Miejska ulica jako przyjazna przestrzeń publiczna
Program seminarium
10:15 -10:45 Społeczny wymiar przestrzeni ulicy
prof. Małgorzata Dymnicka, Politechnika Gdańska
10:00 -10:15 Rozpoczęcie seminarium
11:45 -12:00 Przerwa kawowa
13:30 -14:30 Przerwa obiadowa
10:45 -11:15 Woonerf – Czy nadciąga miejska rewolucja?
arch. Bartosz Zimny, Urząd Miasta Łodzi, Zarząd Inwestycji Miejskich
11:15 -11:45 Zielone Polesie - ulice jako system przestrzeni publicznych w dzielnicy śródmiejskiej
arch. Anna Sokołowska, Urząd Miasta Łodzi, Miejskia Pracownia Urbanistyczna
12:00 -12:30 Łodzkie 'woonerfy' - przełom czy zasłona dymna?
prof. Jacek Wesołowski, Politechnika Łódzka
12:30 -13:00 Prototypowanie urbanistyczne jako narzędzie tworzenia i oceny projektu zagospodarowania
ulicy śródmiejskiej
Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto, projekt "Żywa Ulica"
13:00 -13:30 Kształtowanie ulic jako przestrzeni publicznych z perspektywy bezpieczeństwa ruchu drogowego
dr inż. Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
14:30 -15:00 Niestandardowe wdrożenia drogowe w Gdańsku – realizacje i plany
Michał Szymański, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
15:00 -15:30 Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych - Długa, Długi Targ w Gdańsku, Witomino
i ul. Abrahama w Gdynii
dr inż. arch Monika Arczyńska i dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, Politechnika Gdańska, A2P2
15:30 -16:00 Potencjał lokalnych ulic w procesie Placemakingu: ulica Świętojańska i ulica Schopenhauera
mgr inż. Mateusz Sylwestrzak i dr inż. arch. Piotr Czyż, Politechnika Gdańska, Inicjatywa Miasto

Termin:
19 czerwca 2017, 10:00 - 16:00
Miejsce:
Wydział Architektury
Politechniki Gdańskiej, sala 300
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk
Komitet organizacyjny
seminarium:
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna
Nyka – Dziekan WAPG
dr hab. inż. arch. Jakub
Szczepański, prof. PG
dr inż. arch. Monika Arczyńska
dr inż arch. Justyna Borucka
dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
mgr inż. Mateusz Sylwestrzak
dr inż. arch. Piotr Czyż - sekretarz
seminarium