Aktualności z kategorii "konferencje"
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 

LET'S SE@ THE CONFERENCE

Let’s se@ the conference 

wtorek, 22.03 o godz. 09:00 
w Dworze Bractwa św. Jerzego:
Złota Brama
Targ Węglowy 27, Gdansk.

Teusday, 22.03 9 a.m., 
in Dwór Bractwa św. Jerzego:
Złota Brama
Targ Węglowy 27, Gdańsk

Rozpoczęcie projektu | Starting the project:
Vibrant Urban Solutions for Baltic Cities within Mentor&Student Research Lab

Jeśli chcesz dowiedzieć się o pracy urbanistów z całego globu,
jeśli chcesz posłuchać jak ekscytująca może być ich praca,
jesteś ciekaw nad jakimi tematami będziemy pracować w trakcie projektu M&SRL,
przyjdź na konferencję otwierającą projekt Mentor & Student Research Lab.

Prelegenci, członkowie ISOCARP-u:
Martina van Lierop (Holandia)
Małgorzata Hanzl (Polska)
Giorgio Gasco (Włochy/Turcja)
Irina Shmeleva (Rosja)
Othman A. I. Al-Mashhadani (Irak)
Pedro Ressano Garcia (Portugalia)

If you want to get information about urbnists' job around the world,
if you want to listen how exciting their work might be,
if you are curious what aspects we will be work on during M&SRL workshops,
come to the opening conference during the first day of Mentor & Student Research Lab.

Speakers, members of ISOCARP:
Martina van Lierop (the Netherlands)
Małgorzata Hanzl (Poland)
Giorgio Gasco (Italy/Turkey)
Irina Shmeleva (Russia)
Othman A. I. Al-Mashhadani (Iraq)
Pedro Ressano Garcia (Portugal)

więcej informacji | more information: 
https://www.facebook.com/mentorstudendresearchlab/
http://isocarp.org/mentor-student-research-lab/mentor-student-research-lab-ii/

Zakończenie projektu | Summarizing the project
DesignThinking na Współpodwórku | DesignThinking on Common Backyards’ 2015

Czy nauka i projektowanie mają ze sobą dużo wspólnego?
Dlaczego dzięki metodzie Design Thinking mogą powstawać jeszcze lepsze projekty architektoniczne i urbanistyczne?
Na powyższe pytania i inne z pogranicza teorii i praktyki projektowania na WspółPodwórku będziemy odpowiadać w trakcie konferencji - przyjdź, jeśli masz ambicję być jeszcze lepszym, bo świadomym projektantem.

Prelegenci:
Uczestnicy multidyscyplinarnego projektu WspółPodwórko’15 - społeczny proces projektowania przestrzeni wspólnej metodą Design Thinking.

Does science and design have a lot in common?
Why with Design Thinking methodology we may create even better architectural and urban designs?
For these and other questions on the borderline of the theory and practice of design on Common Backyards we will answer during the conference – join us, if you have the ambition to be even better, because a conscious designer.

Speakers are members of multidisciplinary project CommonBackyards’15 - social process of designing of the common space with Design Thinking methodology.

Więcej informacji | more information:
www.projektanci-kwartalow.com
https://www.facebook.com/wspolpodworko/

Organizatorzy konferencji | Conference organizers:
The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)
Prezydent Miasta Gdańska | President of the City of Gdansk
Towarzystwo Urbanistów Polskich | Polish Society of Town Planners
Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Gdansk | The Association of Polish Architects b. Gdansk
Politechnika Gdańska: | Gdansk University of Technology
Wydział Architektury | Faculty of Architecture 
Koła naukowe | Research Clubs: 
DoctorAnts, 
Laboratorium Ewolucji Miejskich | Urban Revolution Laboratory LEM-ur
Samorząd Doktorantów PG
Uniwersytet Gdański | University of Gdansk
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego | Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej | Gdansk Agglomeration Development Forum,
Narodowy Instytut Dziedzictwa | National Heritage Board of Poland
Archicad